• +48 22 378-13-17

VRÁCENÍ / REKLAMACE


 VRÁCENÍ

 Vrátit chybně objednané zboží můžete pouze po každém individuálním posouzení hlášení tohoto druhu oddělením klientských služeb nebo obchodním zástupcem. V případě kladného vyřízení žádosti o vrácení vám může být naúčtován dodatečný poplatek, který závisí na hodnotě vráceného zboží a případných nákladech na odeslání zboží dodavateli.

 

Repasované výrobky a výrobky pořizované na speciální objednávku se nevracejí. Ve výjimečných případech je možné vrácení za stanovený příplatek. V takových případech pokaždé kontaktujte naši kancelář, abyste zjistili, zda můžeme převzít zpět takové výrobky a jaké by byly eventuální náklady na vrácení.

 

V souladu se zákonem ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sb. zák. z r. 2014, částka 827) kupující, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, má právo odstoupit od prodejní smlouvy bez uvedení příčin, do 14 kalendářních dnů ode dne dodání zboží.

 

Podle polského práva se za spotřebitele považuje fyzická osoba provádějící s podnikatelem právní úkony nespojené přímo s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.

 

 

 

 

 REKLAMACE

 

Pokud zjistíte, že výrobek je vadný, poškozený nebo má poruchu, podléhá reklamaci. Na všechny výrobky, které prodáváme, se vztahuje záruka, a máte plné právo vyměnit vadné zboží za nové nebo získat zpět peníze.

 

Postup:

 

1. Kontaktujte nás e-mailem (odkaz) nebo telefonicky a popište poruchu.

 

2. Odešlete zboží společně s paragonem a tiskopisem vrácení na adresu sídla firmy.

 

PDAserwis

 

Ul. Wyszogrodzka 24

 

09-100 Płońsk

 

Polsko

 

Nepřebíráme zásilky zaslané na dobírku!

 

3. Maximálně do 14 dnů ode dne převzetí zboží vám zašleme odpověď – obvykle do 2–5 pracovních dnů.

 

V případě, že klient obchodu bude chtít vyvolat spor s naší firmou v souvislosti s vyřizováním reklamace zboží, může využít způsob mimosoudního řešení sporů. Veškeré spory vyplývající z prodejní smlouvy mohou být řešeny v režimu zákona o mediaci mediátory mediačního centra Rozhodčího soudu při Celostátní hospodářské komoře ve Varšavě podle pravidel tohoto soudu, platných v den podání žádosti o mediaci.